gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Як впливають дороги на стан природних екосистем?

Колектив вчених на чолі з професором Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) П'єром Ібішем розробили глобальну карту ділянок земної поверхні вільних від доріг. Стаття під назвою "A global map of roadless areas and their conservation status" була розміщена у відомому міжнародному виданні "Science". Ця стаття отримала широкий резонанс у міжнародних засобах масової інформації таких як  BBC, The Guardian, Washington Post, National Geographic та інших. Інтерес до цієї публікації пов'язаний з тим, що до цього часу ніхто не замислювався яким чином впливає будівництво доріг на загальний стан екосистем. Проблема збільшення мережі доріг не Землі не бралася до уваги при формування глобальної екологічної мережі.

roadless

Як доводять автори публікації вплив мережі доріг на екосистеми нашої планети є значним. Земна поверхня поділена дорогами на більше ніж 600 тис. частинок, більша половина з котрих, має площу менше 1 кмі тільки 7% частинок земної поверхні вільних від доріг мають площу більшу від 100 км2. Негативний вплив доріг на екосистеми пов'язаний не тільки з небезпекою від пересування автомобілів дорогами, але і з фрагментацією та деградацією екосистем внаслідок будівництва доріг, хімічним та звуковим впливом доріг, сприянням поширенню інвазійних видів рослин та деградацією генетичного різноманіття. Негативний вплив доріг на стан екосистем у майбутньому може тільки посилитися у зв'язку з прогнозами щодо збільшення глобальної мережі доріг на 60% до 2050 року. 

Автори статті "A global map of roadless areas and their conservation status" детально аналізують кожен фрагмент земної поверхні, що відмежований дорогами. Автори розраховують індекс екологічної цінності кожної такої ділянки земної поверхні. Цей індекс враховує відносну важливість ділянки земної поверхні для підтримання біорізноманіття, виконання нею екологічних функцій та стійкість екосистеми, що знаходиться на цій ділянці. Аналіз чутливості індексу екологічної цінності до різних факторів показав, що найбільший вплив на кінцеве значення цього показника у найбільшій мірі впливає перелік екологічних функцій та розмір ділянки земної поверхні, що підлягає аналізу. Тобто подальша фрагментація земної поверхні дорогами неминуче призведе до зниження індексу екологічної цінності кожної окремої ділянки земної поверхні, а отже і до загальної деградації екосистем. На сьогодні близько третини ділянок земної поверхні вільних від доріг має низьке значення індексу екологічної цінності.

Автори здійснили класифікацію ділянок земної поверхні, вільних від доріг за їх приналежністю до природних та так званих "антропогенних біомів". Така класифікація показала, що у найменшій мірі пронизані дорогами біоми що розміщені на скелястій поверхні, поверхні вкритій кригою та тундра. У той час як помірна зона твердолистяних та мішаних лісів має найменшу частку земної поверхні вільної від доріг. Середня площа ділянки вільної від доріг у Європі становить 48 км2, для Африки цей показник дорівнює більше ніж 500 км2.  У той час як близько 14,2 % земної поверхні покрито об'єктами екологічної мережі, близько 9,3% площі об'єктів екологічної мережі припадає на території вільні від доріг.

Головний висновок авторів полягає у тому, що подальша стратегія формування світової екологічної мережі повинна враховувати необхідність збереження ділянок земної поверхні вільних від доріг з високим індексом екологічної цінності, а розширення світової інфраструктури повинно відбуватися, насамперед, за рахунок земельних ділянок з низьким рівнем екологічної цінності.  Адже сучасні цілі розвитку тисячоліття встановлені ООН у деяких випадках конфліктують з охороною ділянок земної поверхні вільних від доріг.

З метою популяризації ідеї захисту земної поверхні від надмірного будівництва доріг було створено спільноту, до якої ввійшли відомі вчені-екологи Європи. Також всі заінтересовані сторони можуть скористатися інтернет-сайтом, котрий містить грунтовну інформацію про ініціативу збереження земельних ділянок вільних від доріг - roadless initiative. За посиланням з цього сайту можна також ознайомитися з повним текстом публікації, огляд котрої зроблено вище.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP