gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Підсумки студентської наукової конференції, підсекції кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Студентська науково-технічна конференція кафедри менеджменту організацій і адміністрування проходила 15 листопада 2017 року в аудиторії 511 першого навчального корпусу НЛТУ України. На конференції було  представлено доповіді студентів 4-го, 5-го і 6-го курсів, які навчаються на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування. Доповіді на конференцію були відібрані під час роботи наукового гуртка, який проводиться зі студентами кафедри, а також здійснено апробацію магістерських робіт, які будуть захищатися випускниками магістратури. 

conference5conference4

Всього в роботі конференції взяли участь 12 студентів та 4 викладачів кафедри менеджменту організацій і адміністрування. На обговорення було представлено теми доповідей пов’язані з дослідженням фінансово-економічних показників діяльності підприємства, удосконаленням виробничо-господарської діяльності підприємств Карпатського регіону, запровадженням екологічної сертифікації лісів, управлінням природо-заповідними територіями тощо. Всі доповіді супроводжувалися презентаціями виконаними за допомогою пакету програм MSOffice. Заслуговує на увагу той факт, що під час конференції була представлена стендова доповідь німецьких студентів Гелен Швохерт та Карли Бляуерт університету міста Трір щодо покращення використання рекреаційних можливостей РЛП «Знесіння».

За результатами конференції ухвалено присудити призові місця таким студентам:

1-ше місце – ст. гр. МО-51м Василів Вікторія

(науковий керівник доц. Ковалишин В.Р.).

2-ге місце – ст. гр. МО-61м Козачок Ольга

(науковий керівник доц. Ковалишин В.Р.).

3-тє місце – ст. гр. МО-41 Конах Катерина

(науковий керівник доц. Дідик Я.М.).

Також вирішено винести подяку таким викладачам – науковим керівникам кращих студентських доповідей: доц. Головку А.А., доц. Дідик Я.М., доц. Дудюку В.С., доц. Ковалишину В.Р.

conference2conference6

conference1conference3

GREEN Blue Orange BACK TO TOP