gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Останні публікації викладачів кафедри

1. Синякевич І.М. Національна політика у лісовому господарстві України: актуальні проблеми / І.М. Синякевич // Наукові праці Лісівничої Академії Наук України. – 2014. Випуск 10. - С. 16-21.

2. Синякевич І.М. Стратегія екологізації суспільного розвитку в контексті «озеленення» світової економіки і подолання глобальних екологічних загроз / І.М. Синякевич // Наукові праці Лісівничої Академії Наук України. – 2014. Випуск 10. - С. 155-159.

3. Синякевич І.М. Як реформувати лісове господарство України / І.М. Синякевич, А.А. Головко // Деревообробник. – 2014. – № 24. – С. 1-2.

4. Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог «зеленої» та «синьої» економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. Випуск 24.6. – С 385-392.

5. Врублевська О.В. Інтеграція діяльності НЛТУУ в міжнародний процес «Освіта в інтересах сталого розвитку» / О.В. Врублевська // Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ України – 2014. – С. 54-56.

6. Ковалишин В.Р. Практичні аспекти впровадження процедури сертифікації лісів / В.Р. Ковалишин // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. Випуск 24.7. – 400 с. – С. 250-256.

7. Малик Л.О. Методическое формирование стратегии управления инвестиционными проектами в туристической отрасли / Л.О. Малик // Экономика и эффективность организации производства / Под общ. редак. Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов. Выпуск 21. – Брянск: БГИГА, 2014. – С. 60-66.

8. Якобчук В.М. Роль сучасних фінансових регуляторів у сталому розвитку лісового господарства / В.М. Якобчук // Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи. – Науковий вісник НЛТУ України: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.199-203.

9. Головко А.А. Особливості лісокористування у лісах комунальної власності та участь місцевих територіальних громад у формуванні лісової політики в Європі / А.А. Головко // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 168-173.

10. Дячишин О.В. Особливості соціальної відповідальності у лісовому господарстві / О.В. Дячишин // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. - с.213-219.

11. Польовський А.М. Екологізація ринкової економічної системи лісокористування в контексті міжнародної лісової політики / А.М. Польовський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.1. – С.88-92.

12. Загвойська Л.Д. Оцінювання еколого-економічної ефективності заходів з лісовідновлення / Л.Д. Загвойська, Ю.В. Шведюк, // Науковий вісник: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01.– С.123-130.

13. Прокіп А.В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відтворювальних енергоресурсів / А.В. Прокіп, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник: монографія. - Львів: ЗУКЦ, 2015. – 337 с.

14. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Л.: Камула, 2014. - 592 с.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP