gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів (денна/заочна)

Семестр 2

Обсяг (кредити, год.)  4,5

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

 • предметну сферу й теоретичні засади економіки довкілля (економіки охорони навколишнього природного середовища) у системі еколого-економічного знання;
 • причини неефективності ринку в сфері природокористування та методи її відновлення;
 • теоретичні засади функціонування економічного механізму у сфері природоохоронної діяльності;
 • принципи формування екологічної політики та інструменти її реалізації;
 • основи економічного аналізу екологічних проблем;

вміти:

 • оперувати основними економічними концепціями, представленими в математичній і графічній формах, встановлювати взаємозв’язки між ними й розв’язувати задачі;
 • виконувати порівняльний аналіз інструментів політики у сфері управління забрудненням;
 • обчислювати екологічні витрати діяльності;

бути здатним:

 • застосовувати економічний інструментарій до аналізу екологічних проблем і формування екологічної політики; використовувати модель ринку для ілюстрації концепції Парето-ефективності та причин відхилення від неї;
 • установлювати причину неефективності ринку в конкретному випадку еколого-економічної взаємодії; обґрунтовувати управлінські рішення щодо управління забрудненням та іншими видами шкідливого антропогенного впливу на довкілля, зокрема, визначати суспільно оптимальний та оптимальний для економічного суб’єкта рівень природоохоронної діяльності;
 • пропонувати механізми встановлення цілей і вирішення завдань екологічної політики;
 • критично аналізувати обмеження існуючих підходів.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Місце економіки довкілля в системі еколого-економічного знання
Тема 2. Нормативні критерії ефективності розміщення ресурсів в економічній системі
Тема 3. Причини неефективності ринку у сфері природокористування і виробництва екологічних благ
Тема 4. Зовнішні ефекти
Тема 5. Важелі екологічної політики
Тема 6. Формування цілей екологічної політики щодо управління забрудненням
Тема 7. Економічні аспекти використання екологічних стандартів
Тема 8. Плата за забруднення та субсидії
Тема 9. Ринкові дозволи на забруднення
Тема 10. Фінансування природоохоронної діяльності
Тема 11. Розподільчий вплив екополітики

3. Рекомендована література

1. Hackett, S.C. Environmental and Natural Resources Economics: Theory, Policy, and the Substantial Society. 4th ed. - Armonk, NY : M.E. Sharpe, 2011.
2. Tietenberg T., Lewis L. Environmental & Natural Resource Economics. 8-th Edition. - Addison Wesley Longman, 2009. – 660 p.
3. Baumol W.J., Oates W.E. The Theory of Environmental Policy. 2-nd edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – 299 p.
4. Callan S. J., Thomas J. M. Environmental Economics and Management: Theory, Policy, and Application. – IRWIN,1996. – 725 p.
5. Daly H.E., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. – Island Press, 2003. – 428 c.
6. Field B.C. Environmental Economics: An Introduction. – McGRAW-HILL, INC., 1994. – 482 p.
7. Hanley N., Shogren J.F., White B. Environmental Economics in Theory and Practice. – London: Macmillan Press, 1997. – 447 p.
8. Kula, E. History of Environmental Thought. – London and New York: Routledge, 1998. – 235 p.
9. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 187 с.
10. Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля: Монографія. - Хмельницький: Університет економіки і підприємництва, 2007. - 362 с.
11. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіка довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів». - Львів: НЛТУ України, 2012. – 27 с.

Мова викладання  українська

Навчально-методичне забезпечення 
Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіка довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів». - Львів: НЛТУ України, 2012. – 27 с.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Консультації

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP