gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.090104 “Лісозаготівля”

6.050502 “Інженерна механіка”

Семестр 8

Обсяг (кредити, год.) 4 кредити, 144 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут механізації, автоматизації і компютерно-інтегрованих технологій

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні поняття та категорії менеджменту, функції, принципи та методи менеджменту, організаційні структури управління, виробничий процес підприємства та принципи організації виробництва щодо ефективного управління лісовими підприємствами, стратегію і тактику менеджменту лісових підприємств, галузеві особливості менеджменту на лісових підприємствах.

вміти: постійно удосконалювати себе як особистість, виробити особисту життєву позицію та інші цінності керівника, управляти собою і своїми емоціями, виробити індивідуальний стиль діяльності відповідно до вимог професії, керувати підлеглими і впливати на їх поведінку, сформувати оптимальний склад трудового колективу, аналізувати конфліктні ситуації і застосовувати оптимальні способи їх розв’язування, проводити виробничі наради і націлювати колектив на виконання конкретних завдань, побудувати організаційну структуру управління підприємства та розробити штатний розпис, аналізувати основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Суть та значення менеджменту на лісових підприємствах як економічної дисципліни.
Тема 2. Функції та методи менеджменту на лісових підприємствах.
Тема 3. Влада, керівництво та лідерство.
Тема 4. Тактика і стратегія менеджменту на лісових підприємствах.
Тема 5. Теоретичні основи прогнозування ефективності управлінських рішень.
Тема 6. Організаційні структури управління підприємством.
Тема 7. Організація праці менеджера на лісових підприємствах.
Тема 8. Виробництва лісового комплексу.
Тема 9. Особливості організації лісозаготівельного виробництва та управління ним.
Тема 10. Управління збутом на лісових підприємствах.
Тема 11. Менеджмент інноваційної діяльності лісових підприємств.

3. Рекомендована література

 

1. Малик Л.О. Менеджмент організацій в лісовій сфері / Л.О. Малик. – Київ: Кондор, - 2010. – 469 с.
2. Сенько Є.І. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі лісового комплексу) / Є.І. Сенько, І.М. Синякевич, П.К. Динька, А.М. Дейнека. – Методичні рекомендації. Львів. - 2003. – 45 с.
3. Синякевич І.М. Менеджмент у виробничій сфері: Навчальний підручник / І.М. Синякевич, Є.І. Сенько, М.М. Огородник, Р.Я. Кіндрат та ін. – Львів: ІЗМН. – 284 с.
4. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

 

Мова викладання  українська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP