gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна, заочна)

Семестр 10

Обсяг (кредити, год.)  2,5 кредити, 90 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Інститут екологічної економіки та менеджменту, кафедра «Менеджменту організацій і адміністрування»

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

  • основні теоретичні положення екологічної сертифікації лісів;
  • методологічні основи екологічної сертифікації лісів;
  • принципи та механізм застосування екологічної сертифікації лісів;
  • переваги та недоліки екологічної сертифікації лісів;

вміти: застосовувати знання щодо впровадження екологічної сертифікації лісів та підвищення ефективності ведення лісового господарства у практичній діяльності лісогосподарських підприємств.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Глобальні екологічні проблеми людства та розвиток концепції сталого ведення лісового господарства.
Тема 2. Теоретичні основи здійснення екологічної сертифікації лісів.
Тема 3. Світовий досвід запровадження екологічної сертифікації лісів. Міжнародні та національні схеми екологічної сертифікації лісів.
Тема 4. Міжнародні та національні стандарти екологічної сертифікації лісів.
Тема 5. Розвиток екологічної сертифікації лісів в Україні.
Тема 6. Практичні аспекти запровадження екологічної сертифікації лісів на лісових підприємствах України.

3. Рекомендована література

1. Бондарук Г.В., Букша І.Ф. Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник. Монографія – Х.:УкрНДІЛГА, КП Друкарня №13, 2008. – 172 с.
2. Ковалишин В.Р. Екологічна сертифікація лісів: світовий і вітчизняний досвід // Регіональна економіка. – 2002. – №3. – С. 197 – 203.
3. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: Монографія / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, А.А. Головко, О.В. Врублевська та ін. / / за наук. ред. док. екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Л: Камула, 2014. – 592 с.
4. Синякевич І. М. Екологічна і лісова політика. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – 202 с.
5. The forest certification handbook. Upton Ch., Bass S. – London: Earthscan Publications Ltd, 1996. – 219 p.
6. Viana V.M., J. Ervin, R.Z. Donovan, C.Elliott. Certification of forest products: issues and perspectives. – Washington D.C.: Island Press, 1996. – 261 p.

Мова викладання  українська, англійська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP