gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Напрям підготовки 6.060102 Архітектура

Спеціальність 7.06010202 "Містобудування"

Спеціалізація "Ландшафтна архітектура"

Дисципліна професійної підготовки

Семестр 10

Обсяг (кредити, год.) 3 кредити

Кафедра, для якої читається дисципліна Інститут лісового і садово-паркового господарства, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Тема 2. Організація управління виробництвом у зеленому господарстві і будівництві.
Тема 3. Основні положення обліку і звітності в зеленому господарстві та будівництві.
Тема 4. Основи планування у зеленому господарстві й будівництві.
Тема 5. Бізнес план: особливості складання та характеристика розділів.
Тема 6. Організація проектних робіт та ландшафтного будівництва спеціалізованих садів і парків.

3. Рекомендована література

  1. Сокольская О. Б., Теодоронский В. С., Вергунов А. П. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2007. – 224 с.
  2. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 280 с.
  3. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. 3-є вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

Мова викладання  українська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP