gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство"

Семестр 8

Обсяг (кредити, год.)  6 кредитів, 216 годин

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

 • склад, структуру та організаційні форми лісогосподарського виробництва;

 • загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється лісогосподарське виробництво;

 • методи мотивації праці;
 • форми організації та системи оплати праці у лісовому господарстві;
 • технологію планових розрахунків;
 • систему планів, які діють у лісовому господарстві;
 • зміст, функції і методи управління.

вміти:

 • володіти сучасними принципами організації, планування і управління підприємством; 

 • виконувати техніко-економічні розрахунки;
 • здійснювати аналіз лісогосподарської діяльності підприємства;
 • здійснювати оперативне планування основних лісогосподарських робіт на рівні лісівництва;
 • оформляти основні управлінські документи;
 • творчо підходити до обґрунтування і прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати і узагальнювати результати лісогосподарської і комерційно-фінансової діяльності лісових підприємств.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, метод та завдання вивчення курсу
Тема 2. Основи теорії управління
Тема 3. Лісове підприємство як виробнича система
Тема 4. Склад та структура виробничо-господарської діяльності лісових підприємств
Тема 5. Організація виробничого процесу на підприємстві
Тема 6. Оперативне управління виробництвом
Тема 7. Режим роботи підприємства
Тема 8. Використання засобів виробництва у лісовому господарстві
Тема 9. Технічне нормування як інструмент удосконалення організації праці і планування виробництва
Тема 10. Організація праці і заробітної плати
Тема 11. Організація праці робітників на лісогосподарських роботах
Тема 12. Організація лісокористування
Тема 13. Організація проведення рубань формування і оздоровлення лісів
Тема 14. Організація лісовідновлення і лісорозведення
Тема 15. Організація охорони і захисту лісу
Тема 16. Фінансове забезпечення лісового господарства і мисливства
Тема 17. Організація ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку

3. Рекомендована література

1. Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств: Навч. посіб. / Є.І. Сенько. — К.: Знання, 2012. — 487 с.
2. Лісова політика: теорія і практика // За наук. ред. проф., док. екон. наук Синякевича І.М. Авторський колектив: Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та інш.: Монографія. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
3. Синякевич І. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
4. Синякевич І.М. Лісова політика: підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій. – К.: Знання, 2013. – 323 с.
5. Синякевич І.М. та ін. Менеджмент у виробничій сфері: Навчальний підручник / І.М. Синякевич – Львів: ІЗМН, 1998. – 284 с.
6. Пірс Пітер. Основи економіки лісового господарства / Пітер Пірс. – К.: ТОВ "Видавничий дім "Еко-інформ", 2006. – 223 с.
7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Нав. Посібник / О.О. Гетьман. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 448 с.

Мова викладання  українська

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Консультації

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP