gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Напрям підготовки 6.0900103 Лісове і садово-паркове господарство /  7.09010301 "Лісове господарство", денна, заочна форми навчання

Дисципліна професійної підготовки

Семестр 1

Обсяг (кредити, год.) 5 кредитів, 180 год., 5,5 кредитів, 198 год.

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, зміст та завдання дисципліни 

Тема 2. Методологічні основи планування 

Тема 3. Річний план підприємства 

Тема 4. Нормативно-інформаційне забезпечення планування 

Тема 5. Планування виробничої програми лісового господарства 

Тема 6. План матеріально-технічного забезпечення 

Тема 7. План праці та зарплати 

Тема 8. Планування собівартості продукції 

Тема 9. План технічного розвитку та підвищення ефективності виробництва 

Тема 10. Основи оперативного планування 

2. Основні джерела для вивчення дисципліни

Коваль Я.В., Блажкевич Т.П., Волочков В.В. Планування виробництва в лісовому господарстві. Навч. посібник. - Житомир "Житомирський державний агроекологічний університет", 2011. - 504 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник, 3-тє видання. - К. "Каравела", 2008. - 352 с.

Дячишин О.В. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Планування лісогосподарського виробництва" для студентів спеціальності 7.09010301 "Лісове господарство". - Львів - РВВ НЛТУ України, 2014. - 39 с.

Дячишин О.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування лісогосподарського виробництва" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.09010301 "Лісове господарство". - Львів - РВВ НЛТУ України, 2014. - 28 с.

3. Мова викладання  українська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP