gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 23788 05

Завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Викладає дисципліни:

  • Лісова політика
  • Економіка лісокористування

Освіта

У 1964 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженера лісового господарства.

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - доктор економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Вчене звання - професор по кафедрі економіки лісу і організації праці в лісових комплексах, ПР №010895, 1991 р., Львівський лісотехнічний інститут.

Тема докторської дисертації: "Еколого-економічні основи стимулювання комплексного лісокористування (на прикладі Української РСР)".

Рік захисту – 1990р., Московський лісотехнічний інститут, ДТ № 002607.

Членство в академіях наук - Академік Лісівничої Академії Наук України, Віце-президент Лісівничої Академії Наук України.

Державні відзнаки - Заслужений працівник народної освіти України (1999 р.). Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, медаллю «За наукові досягнення» Міністерством освіти України, Відмінник освіти.

Посада - завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Інститут екологічної економіки і менеджменту, Національний лісотехнічний університет України. Дата початку роботи – вересень 1968р. (на посаді завідувача кафедри – з 1993 р.)

Наукова діяльність:

Під керівництвом проф. Синякевича І.М. захищено 5 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 6.030601 "Менеджмент".

Список науково-методичних праць:

НазваРікВихідні даніАвтор

Підручники (з грифом Міносвіти України)

1.

Економіка галузей лісового комплексу 

1996

Львів: Світ. – 184 с.

Синякевич І.М.

2.

Менеджмент у виробничій сфері 

1998

Львів: ІЗМН. – 284 с.

Синякевич І.М., Сенько Є.І., Огородник М.М.

3.

Економіка лісокористування

2000 

Львів: УкрДЛТУ. – 402 с.

Синякевич І.М.

4.

Лісова політика

2005 

Львів: ЗУКЦ. – 223 с.

Синякевич І.М.

5.

Лісова політика

2013

К.: Знання. – 332 с.

Синякевич І.М., Дейнека А.М., Соловій І.П.

Монографії

1.

Лесосырьевые резервы Карпат

1976

Ужгород: Карпаты. – 136 с.

Тупыця Ю.Ю., Петров А.П., Синякевич И.М.

2.

Стимулирование эколого-экономической эффективности лесопользования

1985

Львов: Вища школа. – 176 с.

Синякевич И.М., Тупыця Ю.Ю.

3.

Інструменти екополітики: теорія і практика

2003

Львів: ЗУКЦ. – 188 с.

Синякевич І.М.

4.

Кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств Українського державного лісотехнічного університету: минуле, сучасне, майбутнє

2004

Львів: ЗУКЦ. – 128 с.

Синякевич І.М., Сенько Є.І.

5.

Концепція духовного розвитку України: програма на ХХІ століття

2006

Львів. – 180 с.

Синякевич І.М.

6.

Лісова політика: теорія і практика

2008

Львів: ЛА «Піраміда». – 612 с.

Синякевич І.М., Врублевська О.В., Соловій І.П. та ін.

7.

Екологічна політика

2011

Львів: ЗУКЦ. – 332 с.

Синякевич І.М.

8.

Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз

2014

Львів: Камула. – 592 с.

Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А. та ін.

Збірники наукових праць

1.

Екологічна і лісова політика

2004

Зб. наук. праць. Вип.2. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ». – 144 с.

Синякевич І.М.

2.

Екологічна і лісова політика

2007

Зб. наук. праць. Вип.3. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ». – 76 с.

Синякевич І.М.

3. Екологічна і лісова політика 2008 Зб. наук. і наук.-популярних праць. Вип.4. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ». – 141 с. Синякевич І.М.

Статті

1.

Актуальні проблеми вдосконалення економічного механізму природокористування

2002

Наук. вісник. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип.12.7. – С. 103-103.

Синякевич І.М., Врублевська О.В.

2.

Відкрите звернення до народних депутатів України

2002

Деревообробник. – №15., 5-19 вересня.

Синякевич І.М.

3.

Економіка лісокористування // Економіка довкілля і природних ресурсів

2002

Навчальні програми магістерського курсу підготовки економістів-екологів. – Львів: Афіша. – С.21-24.

Синякевич І.М.

4.

Екологічна сертифікація лісів України: проблеми і перспективи

2002

Наук. вісник нац. аграрного університету. Вип. 54. – К.: Національний аграрний університет. – С. 33-36.

Синякевич І.М.

5.

Концепція формування системи інструментів національної екополітики

2002

Економіка України. – №7. – С.70-77.

Синякевич І.М.

6.

Концепція формування системи інструментів національної екополітики

2002

Наукові праці. Лісівнича Академія наук України. – Вип.1. – Львів: Вид-во нац. університету «Львівська Політехніка». – С.35-39.

Синякевич І.М.

7.

Лісове господарство і переробка деревини: еколого-економічні проблеми розвитку

2002

Деревообробник. – №7. – 1-15 квітня.

Синякевич І.М.

8. Лісовий Кодекс України (альтернативний проект) 2002 Деревообробник. – №15. – 5-19 серпня. Синякевич І.М., Мельник С.О., Соловій І.П., Холявка В.З., Ковалишин В.Р.
9. Методи екологізації податкової системи 2002 Фінанси України. – №1. – С. 28-33. Синякевич І.М., Олійник О.І.
10. Приїхали, поговорили і роз’їхалися 2002 Деревообробник. – №22. – 19лист.-2 грудня. Синякевич І.М.
11. Проблеми відродження духовності: історичні та екологічні аспекти 2002 Деревообробник. – №16. – 20 серпня – 2 вересня. Синякевич І.М.
12. Програми наскрізної практичної підготовки студентів 2002 Львів. – 15 с. Синякевич І.М., Врублевська О.В., Огородник М.М., Сенько Є.І.
13. Modern Forest Policy Problems in Changing Societies 2002 Forestry. – №5. – р.85-87. Synyakevich I., Solovij I.
14. Україно-австрійське лісогосподарське підприємство: вигоди і ризики 2002 Деревообробник. - №18. – 17-30 вересня. Синякевич І.М.
15. Богдан Опірський: українець, християнин, підприємець 2002 Деревообробник. – №5. – 5-19 березня. Синякевич І.М.
16. Еколого-економічні передумови для реформування лісового господарства України 2003 Наукові праці. Лісівнича Академія наук України. – Вип.2. – Львів: Вид-во Нац. Університету «Львівська Політехніка». – С.27-30. Синякевич І.М., Соловій І.П.
17. Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з приводу австрійсько-українського проекту «Карпатиленд» 2003 Поступ. – 6 жовтня. Синякевич І.М., Криницький Г.Т.
18. Інструменти екополітики: теорія і практика 2003 Престижінформ. – №3. Синякевич І.М.
19. Лісова політика щодо використання лісових ресурсів Українських Карпат 2003 Деревообробник. – №19. – 1-13 жовтня. Синякевич І.М.
20. Програма і методичні вказівки проведення комплексної практики для студ. спец. 6.050201 «Менеджмент організацій» 2003 Львів. – 14 с. Синякевич І.М., Огородник М.М.
21. Стан лісової політики України. До проекту Закону України «Національна лісова політика» 2003 Деревообробник. – №14. – 15-28 липня. Синякевич І.М., Соловій І.П., Холявка В.З.
22. Проект Закону України «Національна лісова політика» 2003 Деревообробник. – №14. – 15-28 липня. Синякевич І.М., Соловій І.П., Холявка В.З.
23. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі лісового комплексу) 2003 Львів: УкрДЛТУ. – 45 с. Сенько Є.І., Синякевич І.М., Динька П.К., Дейнека А.М.
24. Дума про Україну 2004 Освіта лісівнича. – верес. – С.6 (Початок). №13. Синякевич І.М.
25. Дума про Україну 2004 Освіта лісівнича. – жовт. – С.6 (Закінч.). №14. Синякевич І.М.
26. Екологізація розвитку: об’єктивна необхідність, методи, пріоритети 2004 Економіка України. – №1. – С. 57-63.  Синякевич І.М.
27. Екологічні і соціальні виклики двадцять першого століття: проблеми їх подолання 2004 Науковий вісник. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип.14.2. – С. 8-15. – Бібліогр. С. 14-15. Синякевич І.М.
28. Еколого-економісти об’єднуються 2004 Деревообробник. – №11. – 1-14 червня. Синякевич І.М.
29. Економічні і соціальні аспекти екологічної політики України 2004 Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип.2.  Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень. – С. 19-22. Синякевич І.М.
30. Проблеми духовного відродження крізь призму помаранчевої революції 2005 Освіта лісівнича. – № 3-4. – лютий. – С.4.; № 5-6. – березень; № 9-10. – травень. Синякевич І.М.
31. Civik Education Projact [Передмова] 2004 Наук. вісник. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип. 14.2. – С. 6-7. Синякевич І.М.
32. Institutional preconditions for Ukrainian forest policy development // Forest in transition II: Challenger in strengthening of capacities for forest policy development  in transition 2004 United Nations University. EFL. Silva. – p. 363-375. Synyakevich I., Solovij I.
33. Проблеми духовного відродження крізь призму помаранчевої революції 2005 Освіта лісівнича. – № 3-4, № 5-6, № 9-10. Синякевич І.М.
34. Екологізація розвитку: суть, об’єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України 2005 Науковий вісник. Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – Львів: НЛТУ України. – Вип. 15.6. – С. 98-103. Синякевич І.М.
35. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки 2005 Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Матеріали конференції. – Львів: ЗУКЦ. – С. 152-153. Синякевич І.М., Холявка В.З.
36. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки 2005 Науковий вісник. Екологізація економіки і освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – Львів: Національний лісотехнічний університет України. – Вип.15.6. – С. 129-136. Синякевич І.М., Холявка В.З.
37. Екологізація розвитку: об’єктивна необхідність, методи, пріоритети 2005 Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Матеріали конференції. – Львів: ЗУКЦ. – С. 150-152. Синякевич І.М.

 

38.

Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики 2005 Регіональна економіка. – №2. – С. 172-178. Синякевич І.М., Ковалишин В.Р.
39. Основні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики 2006 Економіка України. – №7. – С. 49-54. Синякевич І.М.
40. Экономические проблемы преодоления глобальных экологических угроз 2010 Экологические конфликты в современной системе природопользования. – Сумы: Университетская книга. – С. 118-128. Синякевич И.М.
41. Земна цивілізація в двадцять першому столітті - економічні, екологічні, соціальні та духовні проблеми розвику 2010 Наукові праці Лісівничої академії наук України. - Вип. 8. - С. 18-21. Синякевич І.М.
42. Forest economics at the Ukrainian National Forestry University 2010 Higher Forestry Education towards Common European Space / Editors V. Brukas, M. Chubinsky. - Swedish University of Agricultural Sciences, St. Petersburg State Forest Technical Academy. - 149 p. - P. 31-38. I.M. Sinyakevich, Ye. V. Vrublevskaya, I.P. Soloviy, V.R. Kovalishin, A.M. Polevsky
43. Кіотські домовленості - дискусії після саміту в Копенгагені 2010 Деревообробник. - №21. - С. 5. Синякевич І.М.
44. Лісовий кодекс Російської Федерації очима росіян 2010 Лісівник. - №22. - С. 4. Синякевич І.М.
45. Економічні інструменти екополітики: теорія і практика 1999 Економіка України. – №10. – С. 78-83. Синякевич І.М.
46. Національна політика в лісовому господарстві у контексті глобальних екологічних загроз 2012 Економіка України. – №1. – С. 61-68. Синякевич І.М.
47. Глобалізація: погляд крізь призму економічних, політичних, соціальних і екологічних проблем 2008 Деревообробник. – №4. – С. 4-5. Синякевич І.М.
48. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз 2011 Регіональна економіка. – №4. – С. 14-20. Синякевич І.М.
49. Земна цивілізація на розломі глобальних змін і випробувань 2007 Деревообробник. – №20. – С. 4-5. Синякевич І.М.
50. Проблеми розвитку земної цивілізації у ХХІ столітті 2011 Лісівник. – №3. – С. 8. Синякевич І.М.
51. Подолання екологічних загроз разом 2011 Лісівник. - №5. - С. 5. Синякевич І.М.
52. Глобальні зміни світу 2011 Лісівник. - №13. - С. 8. Синякевич І.М.
53. Наслідки недостатньої прозорості екологічної і лісової політики 2011 Лісівник. - №19. - С.4. Сиянкевич І.М.

Навчальний посібник з грифом Міносвіти України

1.

Економіка природокористування 

1996

К.: ІЗМН. – 156 с.

Синякевич І.М.

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Синякевич Ігор Макарович - завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Головко Андрій Андрійович - доцент, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Associate Professor, Ph.D

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - асистент, кандидат економічних наук

На сайті 19 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP