gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Володимир Романович Ковалишин

Volodymyr Kovalyshyn (CV)

 

Доцент кафедри

Викладає дисципліни:

Освіта

У 2001 році закінчив Український державний лісотехнічний університет і здобув кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2002 році у цьому ж університеті здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів».

У 1998 році закінчив Закарпатський лісотехнічний коледж та здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технологія, економіка та планування деревообробки»

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01- економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Вчене звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів України”.

Рік захисту – 2006.

Посада - доцент кафедри.

Список науково-методичних праць

1. Ковалишин В.Р. Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів в Україні. - Регіональна економіка. – 2004. –  №2. –  С. 182 – 189.

2. Ковалишин В.Р. Особливості національної лісової політики щодо екологічної сертифікації лісів України. - Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Науковий вісник УкрДЛТУ, 2004. – Випуск 14.2. – С. 123 –128.

3. Синякевич І.М., Ковалишин В.Р. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики. - Регіональна економіка. – 2005. –  №2. –  С. 172 – 178.

4. Ковалишин В.Р. Аналіз типових невідповідностей господарської діяльності лісових підприємств України вимогам стандарту FSC, які виникають у процесі сертифікації лісів. - Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – 400 с. – С. 225-233.

5. Ковалишин В.Р. Від екологічної сертифікації лісів до екологічної сертифікації довкілля. - Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – 400 с. – С. 135-140.

6. Ковалишин В.Р. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз. - Монографія за наук. ред. док. екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Львів: Камула, 2014. – 592 с.

Наукові інтереси: сертифікація лісового господарства, розроблення екологічних стандартів, екологізація лісокористування.

Електронна пошта: v_kovalyshyn@yahoo.com

Дипломований міжнародний експерт і ведучий аудитор у сфері сертифікації лісового господарства за схемою FSC.
Двічі проходив короткотермінові стажування в університеті штату Вермонт, США.
Володіє англійською та польською мовами.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP