gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Доцент кафедри

Викладає дисципліни:

  • Екологічна політика (англ)
  • Лісова політика
  • Організація лісового господарства
  • Економічний ризик
  • Самоменеджмент

Освіта

У 2000 році закінчив Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та магістерський курс "Економіка довкілля і природних ресурсів".

У 2003 році закінчив університет штату Айдахо, США (University of Idaho, USA), отримавши ступінь магістра (M. Sc. Environmental Science).

Алюміній Alumnus Muskie 2001-2003, DAAD 2005-2006, 2010, 2014, Fulbright 2010-2011, Tempus 1999, 2004, 2005, 2008, SCOUT 2003-2005, CAPS 2014-2015.

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища".

Тема кандидатської дисертації "Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики".

Рік захисту - 2008.

Вчене звання - доцент.

Посада - доцент кафедри.

Список науково-методичних праць:

1. Polovskyy A. Stumpage price determination in Ukraine:  economic. social and environmental aspects - Moskow. Idaho. USA. - 2003. - 86 p.

2. Лісова політика: теорія і практика // Під наук. ред. проф., док. екон. наук Синякевича І.М. Авторський колектив: Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В., Дейнека А.М., Польовський А.М., Павліщук О.П., Бєлінський І.Г., Дячишин О.В., Головко А.А., Дудюк В.С., Холявка В.З., Сенько Є.І. - Монографія - Львів: ЛА "Піраміда", 2008. - 612 с.

3. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз. Монографія //Під ред. проф., док. екон. наук Синякевича І.М. - Київ "Знання ", 2014. - 590 с.

Електронна пошта: a polovsky@yahoo.com

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP