gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Асистент кафедри

Освіта

У 2011 році закінчила Національний лісотехнічний університет, здобувши ступінь магістра "Економіки довкілля і природних ресурсів".

Тема дисертації "Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення на землях лісового фонду Малого Полісся"

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища".

Рік захисту - 2016 р.

Список наукових праць:

1. Загвойська Л.Д., Шведюк Ю.В. Еколого-економічна оцінка ефективності альтернативних способів лісовідновлення в умовах рівнинної частини Львівської області. - Науковий вісник НЛТУ України. - Вип. 21.10. - Львів: НЛТУ України, 2011. – С. 77-84.

2. Zahvoyska L., Shvediuk I. Justification of forestation policy using multicriteria decision making methods. - ICFFI News, Vol. 1, №13. - St. Petersburg, Printing house of SPb State Forest Technical University, 2011. - P. 34-43.

3. Загвойська Л.Д., Дебринюк Ю.М., Шведюк Ю.В. Еколого-економічна ефективність альтернативних шляхів лісовідновлення. - Наукові праці Лісівничої академії наук України.  Львів: РВВ НЛТУ України, 2011.  №9. – С. 162-167.

4. Шведюк Ю.В. Еколого-економічний аналіз методів лісовідновлення.  Вісник НУВГП (серія "Економічні науки").  Рівне, 2012.  №1 (57).  С. 274-282.

5. Zahvoyska L.D.Debrynyuk Y.M., Shvediuk I.V. Multicriteria optimization of forestation policy with a focus to Ukrainian Carpathians.  Forum Carpaticum 2012  from date to knowledge, from knowledge to action (30 May-2 June 2012, Stara Lesna, High Tatras, Slovakia).  Nitra, 2012.  P. 176-178.

6. Shvediuk I. The main characteristics of silviculture in plain conditions of Ukraine.  Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экологии".  Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 2012.  Ч. 2.  С. 5-6.

7. Шведюк Ю.В. Сучасні проблеми відтворення лісів у контексті сталого управління лісовим господарством.  Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2013.  Вип. 23.11. – С. 69-75.

8. Шведюк Ю.В. Стан і динаміка лісовідновлення в умовах Малого Полісся.  Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2014.  Вип. 24.03. – С. 105-113.

9. Zahvoyska L., Shvediuk I. Economic efficiency of reforestation projects  Maley Polissya case study.  IUFRO 2013 "Socio-economic Analyses of sustainable forest management" (15-17 May, 2013, Prague, Czech Republic).  Prague, 2013.  P. 163.

10. Шведюк Ю.В. Аналіз витрат і вигід лісівничих проектів. - Вісник НУВГП (серія "Економічні науки"). - Рівне, 2014. - №3 (63). - С. 404-411.

11. Шведюк Ю.В. Методические подходы к оценке эколого-экономической эффективности лесовосстановления в условиях Малого Полесья.  Вісник Гродненського державного університету ім. Я. Купали. Серія 5. Економіка. Соціології. Біології.  Гродно: ГрГУ, 2014. – №3 (182).  С. 58-63.

12. Загвойська Л.Д., Шведюк Ю.В. Оптимізація стратегії лісовідновлення в умовах Малого полісся методом A'WOT на засадах сталого розвитку.  Вісник Львівського університету. Серія економічна.  Львів, 2014.  Вип. 51.  С. 136-145.

13. Олійник І.Я., Загвойська Л.Д., Куриляк В.М., Шведюк Ю.В. Продуктивність соснових деревостанів природного та штучного походження в умовах Малого Полісся.  Наукові праці Лісівничої академії наук України.  Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – №12.  С. 159-165.

14. Загвойська Л.Д., Шведюк Ю.В. Оцінювання еколого-економічної ефективності заходів з лісовідновлення.  Науковий вісник НЛТУ України.  Львів: НЛТУ України, 2015. Вип. 25.1. – С. 123-130.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP