gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Викладає дисципліни — «Економіка лісового та садово-паркового господарства» та «Економіка галузі»

Основні напрямки наукових досліджень — формування і реалізація державної політики в сфері лісових відносин; ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території Львівської області; сталий розвиток лісового господарства.

За період наукової та педагогічної діяльності Дейнека А.М. опублікував більше 30 наукових статей, є автором однієї та співавтором двох монографій. Найвагоміші серед них:

1. Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку: Монографія. — К.: Знання, 2009. — 350 с.

2. Синякевич І. М.Соловій І. П.Врублевська О. В., Дейнека А. М. та ін. Лісова політика: теорія і практика. Монографія. — Львів: Піраміда, 2008. — 612 с.

3. Дейнека А. М., Олійник І. Я., Холявка В. З., Мозіль Т. З. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики та обґрунтування заходів у дипломних проектах студентам спеціальності 7.1304.01 «Спеціаліст з лісового господарства» та 8.1304.01 «Магістр з лісового господарства». — Львів: НЛТУ України, 2006. — 34 с.

4. Дейнека А. М., Синько Є. І., Синякевич І. М., Динька П. К. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі лісового комплексу). Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2003. — 45 с.

5. Дейнека А. М., Холявка В. З. Еколого-економічні умови використання лісових ресурсів в Україні. Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. Львів: НЛТУ України. — 2006. — Вип. 16.5. — С. 144–148.

6. Дейнека А. М. Європейські тенденції лісокористування та розвиток ринків продукції лісового сектора економіки. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість // Міжвідомчий наук.-техн. зб. — Львів: НЛТУ України. — 2007. — Вип. 33. — С.139-145.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP