gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 23788 05

Спеціальності та спеціалізації

афедра менеджменту організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

 

Спеціальність:  Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування

Ступінь бакалавра:  бакалавр з менеджменту     
 

Про спеціальність та спеціалізацію

ручення дипломі

Випускники є фахівцями з управління підприємствами; формування екологічної та галузевої політики; планування виробничо-господарської діяльності підприємства, спрямованої на сталий розвиток і подолання локальних екологічних загроз; аналізування та вирішення еколого-економічних проблем, міжнародної економіки та торгівлі, адміністративного і господарського права, підприємництва, маркетингу; управління проектами; стратегічного та інноваційного управління.

 

 Навчальний процес

Під час навчання студенти вивчають такі дисципліни:

 • Економіка і фінанси підприємства 
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Операційний менеджмент 
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Лісова політика
 • Економіка природокористування 
 • Рекреаційний менеджмент
 • та інші навчальні дисципліни.

Рахі

Перспективи працевлаштування
Випускники працюють на підприємствах лісового господарства; садово-паркового господарства; архітектури та містобудування; деревообробної та меблевої промисловості та інших підприємствах.
 

Спеціальність:  Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент туризму

Ступінь бакалавра:  бакалавр з менеджменту     
 

Про спеціальність та спеціалізацію

Випускники є фахівцями з управління підприємствами у сфері туризму; формування політики у туристичній діяльності; планування діяльності туристичних підприємства; організації надання туристичних послуг; аналізування та вирішення еколого-економічних проблем, міжнародної економіки та торгівлі, адміністративного і господарського права, підприємництва, маркетингу; управління проектами; стратегічного та інноваційного управління.

 

 

Навчальний процес

Під час навчання студенти вивчають такі дисципліни:

 • Економіка і фінанси підприємства 
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Туроперейтинг 
 • Інформаційі системи у туризмі
 • Туристичне країнознавство
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Екскурсознавство
 • Управління ризиками у туристичній діяльності 
 • Рекреаційний менеджмент
 • та інші навчальні дисципліни.
   
Спеціальність: Менеджмент
Ступінь магістра: Магістр з менеджменту
Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування
 

Магістри зі спеціальності є фахівцями в сфері управління економічною діяльністю підприємств; планування стратегічного розвитку підприємств; технології творення лісової політики; формування персоналу підприємств; розроблення на еколого-економічних засадах стратегічних та оперативних планів діяльності підприємств; обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень; координування командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організування ефективної системи обміну інформацією; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці.

Семінар О

   Навчальний процес

Під час навчання студенти вивчають такі навчальні дисципліни:

 - Публічне адміністрування

Менеджмент організацій

Ділове адміністрування

Корпоративне управління

Управління змінами і управління проектами

Управління якістю

Фінансовий менеджмент

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

 - Менеджмент природоохоронної діяльності

 Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація

  Екологічна політика

 - Інтегрований еколого-економічний облік

 Перспективи працевлаштування

Випускники працюють: в обласних управліннях лісового і мисливського господарства; в обласних комунальних спеціалізованих лісогосподарських підприємствах; в Державному агентстві лісових ресурсів України; в університетах, академіях, інститутах та коледжах, що  готують молодших бакалаврів і бакалаврів за спеціальністю “Менеджмент”; в міжнародних і національних компаніях, що надають послуги з екологічної сертифікації лісів; менеджерами на підприємствах лісового господарства, деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової промисловості; в державних управліннях екології та природних ресурсів.  

 

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP