gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Методичне забезпечення навчальних дисциплін

Лісова політика

1. Лісова політика: Підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій. - Львів: ЗУКЦ, 2012 - 332 с. (частина 1)

2. Лісова політика: Підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій.. - Львів: ЗУКЦ, 2012 - 332 с. (частина 2)

3. Лісова політика: Підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій.. - Львів: ЗУКЦ, 2012 - 332 с. (частина 3)

4. Лісова політика, ЛЕКЦІЯ 1

5. Лісова політика, ЛЕКЦІЯ 2

 

Економіка природокористування

1. Програма, методичні вказівки та контрольна робота з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Автор: О.В. Врублевська. - Львів: УкрДЛТУ. - 2002. - 35 с.

2. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Економіка природокористування" для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050100 "Облік і аудит" і 6.050200 "Менеджмент організацій" / Автор: О.В. Врублевська. - Львів: УкрДЛТУ. - 2006. - 35 с.

3. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська. - Львів: УкрДЛТУ, 2003. - 210 с.

4. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 "менеджмент" / Автор: О.В. Врублевська. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. - 58 с.

Корпоративне управління

1. Конспект лекцій з дисципліни корпоративне управління (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 та 8.050206) / Укл.: В.С. Дудюк, А.А. Головко. - Львів:НЛТУ України. – 2004 – 153 с. (частина 1)

2. Конспект лекцій з дисципліни корпоративне управління (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 та 8.050206) / Укл.: В.С. Дудюк, А.А. Головко. - Львів:НЛТУ України. – 2004 – 153 с. (частина 2)

3. Конспект лекцій з дисципліни корпоративне управління (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 та 8.050206) / Укл.: В.С. Дудюк, А.А. Головко. - Львів:НЛТУ України. – 2004 – 153 с. (частина 3)

4. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з исципліни «Корпоративне управління» / Авт.: А.А. Головко, В.С. Дудюк, О.П. Павліщук. - Львів:НЛТУ України. – 2012 – 41 с.

5. Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання

Cоціальна відповідальність

1. Соціальна відповідальність: Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, семінарських та практичних занять студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Укл.: А.А. Головко. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 22 с.

2. Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання.

3. Лекція 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності

Організація і управління у природоохоронній діяльності

1. Організація і управління у природоохоронній діяльності: Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи та практичних занять студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Автор: А.А. Головко. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.

2. Завдання на контрольну роботу студентам заочної форми навчання

Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація

 1. Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація: Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укл.: В.Р. Ковалишин. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 19 с.Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація: Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укл.: В.Р. Ковалишин. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 19 с.

Інтегрований еколого-економічний облік

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Інтегрований еколго-економічний облік" для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Автор: О.В. Врублевська. - Львів: НЛТУ України, 2011. - 40 с.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP