gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Життєвий та творчий шлях професора Ігоря Макаровича Синякевича

 

IMSynyakevych  
 
Ігор Макарович Синякевич
(1940-2017)
 
 


Віце президент Лісівничої академії наук України, Заслужений працівник народної освіти України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України.
Професор І.М. Синякевич – відомий в Україні та за її межами вчений в галузях екологічної та лісової політики, економіки лісокористування та природокористування, екологізації суспільного розвитку.
Автор та співавтор понад 250 наукових робіт, зокрема 16 монографій, підручників та збірників наукових праць. Під його керівництвом захищені докторська та 14 кандидатських дисертацій. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
 
Основні напрямки наукових досліджень професора І.М. Синякевича стосуються формування ефективної екологічної і лісової політики, економічного стимулювання раціонального природокористування та екологізації лісокористування в умовах глобальних екологічних загроз. Приймав активну участь у роботі над Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та творенням національної Концепції екологічної політики України. Захоплюється вивченням історії України, її культурної і духовної спадщини. Є взірцем українського науковця і педагога, відданості національній ідеї, гуманізму, толерантності.
Ігор МакаровичСинякевич народився 16 травня 1940 року в м. Березно Рівненської області. Його спогади про дитинство захмарені не лише війною, але й тяжкою пам’яттю про переслідування українських патріотів-односельців радянською владою.
В 1955 році закінчив Зурнівську семирічну школу, яка знаходилася в с. Зурно Березнівського району, а в 1958 році – Березнівську середню школу №1. Трудову діяльність, як і всі діти повоєнного покоління, Ігор Макарович розпочав рано, вже до дев’ятнадцяти років пізнавши важку працю в колгоспі та на машинно-екскаваторної станції у Сарненському районі Рівненської області.
У 1959-1964 роках Ігор Макарович навчався на лісогосподарському факультеті Львівського лісотехнічного інституту (тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю «Лісове господарство», де здобув кваліфікацію «Інженер лісового господарства». Під час навчання проходив практику в лісах Львівської області і Молдови. Особливі враження на все життя залишила переддипломна практика у Росії на півночі Свердловської області у незайманій тайзі.
В 1964 році Ігор Макарович був призваний на військову строкову службу і служив рядовим у спеціальному батальйоні зв’язку при штабі корпусу в м. Ужгороді. Після звільнення у запас в 1966 році він працював інженером-мисливствознавцем Верховинського лісокомбінату об’єднання «Прикарпатліс», а з 1966 до 1968 року – спочатку помічником таксатора, а згодом таксатором Львівської лісовпорядкувальної експедиції.
Починаючи з 1968 р. упродовж 47 років Ігор Макарович присвячує своє життя лісовій освіті і науці. Викладацьку діяльність він розпочав на посаді асистента кафедри економіки, організації і планування, а з 1969 року – вже на посаді старшого викладача. В 1977 році захистив кандидатську дисертацію на Ленінградській лісотехнічній академії ім. С.М. Кірова. Після здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук у кінці 1977 року працював доцентом кафедри. В 1979 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки лісу і організації праці в лісових комплексах.
В 1990 році захистив докторську дисертацію у Московському лісотехнічному інституті на тему «Еколого-економічні основи стимулювання комплексного лісокористування (на прикладі Української РСР)» за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства (лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна, гідролізна промисловість і лісове господарство).
В 1991 році отримав диплом професора кафедри економіки лісу і організації праці в лісових комплексах. Відтоді працював професором, а з 1993 року і дотепер – завідувачем кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств (сьогодні – кафедри менеджменту організацій і адміністрування). Впродовж 1995 року працював проректором Українського державного лісотехнічного університету України.
Пройшовши шлях від асистента до проректора і очоливши кафедру, якій присвятив більшу частину свого життя, професор І.М. Синякевич сформував свою наукову школу в галузі лісової і екологічної політики та економіки лісокористування. Під його керівництвом захищені докторська і 14 кандидатських дисертацій. Сьогоднішній склад кафедри – це учні і послідовники Ігоря Макаровича, ті, хто зростав поруч з ним та під його опікою.
Викладацька діяльність професора І.М. Синякевича пов’язана з підготовкою фахівців для лісової галузі за спеціальністю «Менеджмент організацій», а також «Економіка довкілля і природних ресурсів» та інших лісівничих спеціальностей. Професор І.М. Синякевич читає авторські курси «Лісова політика», «Лісова і екологічна політика», «Економіка лісокористування».
Основні напрямки наукових досліджень Ігоря Макаровича стосуються теоретичних основ формування ефективної екологічної і лісової політики, економічного стимулювання раціонального природокористування, екологізації суспільного розвитку. Окрім того, він є дослідником історії України, її культурної спадщини, який всім своїм життям утверджує національні духовні цінності і традиції українського народу.
За роки своєї наукової та педагогічної діяльності професор І.М. Синякевич підготував і опублікував понад 250 наукових робіт. З них 16 підручників і монографій, збірників наукових праць, зокрема:
     - Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Львів: Камула, 2014. – 592 с.;
     - Синякевич І.М., Дейнека А.М., Соловій І.П. Лісова політика. – К.: Знання, 2013. – 332 с.;
     - Синякевич І.М. Екологічна політика. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.;
     - Лісова політика: теорія і практика / Під наук. ред. проф., док. екон. наук Синякевича І.М. / Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В., Дейнека А.М., Польовський А.М. та ін.: Монографія. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.;
      - Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика: Зб. наук. і наук.-популярних праць. Вип.4. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2008. – 141 с.;
      - Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика: Зб. наук. праць. Вип.3. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2007. – 76 с.;
      - Синякевич І.М. Концепція духовного розвитку України: програма на ХХІ століття. – Львів. 2006. – 180 с.;
      - Синякевич І.М. Лісова політика: Підручник. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 223 с.;
      - Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика: Зб. наук. праць. Вип.2. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2004. – 144 с.;
      - Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 188 с.;
      - Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Підручник. – Львів: ІЗМН, 2000. – 402 с.;
      - Синякевич І.М., Сенько Є.І., Огородник М.М. та ін. Менеджмент у виробничій сфері: Підручник. – Львів: ІЗМН, 1998. – 284 с.;
      - Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу: Підручник. – Львів: Світ, 1996. – 184 с.;
      - Синякевич І.М. Економіка природокористування: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 156 с.;
      - Синякевич И.М., Туныця Ю.Ю. Стимулирование эколого-экономической эффективности лесоиспользования. – Львов: Вища школа, 1985. – 176 с.
      - Тупыця Ю.Ю., Петров А.П., Синякевич И.М. Лесосырьевые резервы Карпат. – Ужгород: Карпаты, 1976. – 136 с.
У 1999 році указом Президента України професору І.М. Синякевичу присуджено почесне звання – «Заслужений працівник народної освіти України». Нагороджений бронзовою медаллю Головного комітету ВДНГ СРСР (1984 р.), медаллю «Ветеран праці» (1989 р.). В 1985 році був заступником голови експертної комісії Держкомцін СРСР щодо експертизи цін на продукцію лісової промисловості. У 1986 р. отримав другу премію Міністерства освіти України за монографію «Стимулирование эколого-экономической эффективности лесопользования». В 1995 р. удостоєний нагороди Міністерство освіти України «Відмінник освіти України». У 2009 р. отримав відзнаку «За наукові досягнення».
В 2000 році професор І.М.Синякевич виступав з доповіддю на V міжнародному конгресі українських економістів «Україна в ХХІ столітті: концепція та моделі економічного розвитку» та міжнародній науково-практичній конференції «Лісовий комплекс України на зламі тисячоліть: освіта, наука, виробництво». Брав активну участь у багатьох інших міжнародних і всеукраїнських наукових форумах.
Професор І.М. Синякевич є віце-президентом Лісівничої академії наук України, заступником голови спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Ігор Макарович є членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Регіональна економіка», збірника наукових праць «Наукові праці Лісівничої академії наук України» та збірника науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». Впродовж останніх двадцяти років працює членом Вченої ради Національного лісотехнічного університету України, активно опонує докторські та кандидатські дисертаційні роботи.
Професор І.М. Синякевич плідно співпрацює з всеукраїнською галузевою газетою «Деревообробник». На сторінках газети ним опубліковано низку науково-популярних праць з лісової і екологічної політики, практики ведення лісового господарства та зміцнення духовності української нації.
Під керівництвом професора І.М. Синякевича підготовлений альтернативний проект Лісового кодексу України, а також проект Закону України «Національна лісова політика». Він долучився до роботи над Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». За активну законотворчу діяльність професор І.М.Синякевич отримав подяку від імені Верховної Ради України (1991).
Професор І.М. Синякевич був членом експертної ради Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (1990-2002 роки). Багато зусиль доклав до творення національної Концепції екологічної політики України. Тісно співпрацює з підприємствами і управліннями Державного агентства лісових ресурсів України та Міністерства аграрної політики України, а також Львівською обласною державною адміністрацією.
Як справжній патріот України, Ігор Макарович своєю невтомною чесною працею і активною громадянською позицією подавав приклад любові до своєї країни, її народу, відданості національній ідеї, гуманізму, толерантності. Він був носієм найкращих християнських чеснот – справедливості, віри в людей, зразком українського педагога і науковця, який утверджує в своїй діяльності найвищі людські цінності. Ігор Макарович мав беззаперечний авторитет серед колег, студентів, працівників лісового господарства. Не одній молодій людині він допоміг повірити в себе, знайти своє місце в житті, утвердитися в професії. Вміти жити для інших – це найцінніший дар, яким володів Ігор Макарович.
 
 
Навчальні та наукові публікації за авторством проф. Синякевича І.М.
Екологізація лісокористуання
 
 

Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: монографія / [Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А. та ін.]; за ред. І.М. Синякевича. – Львів : Камула, 2014. – 592 с.

У монографії розглянуто актуальні питання екологізації лісокористування в контексті глобального потепління клімату і
зростання численних екологічних, економічних і соціальних загроз, що постали перед земною цивілізацією в ХХІ ст., а також екологізації суспільного розвитку, який в третьому тисячолітті став об’єктивною необхідністю. Цей процес у лісовому господарстві передбачає екологізацію економічних інструментів, зокрема системи ціноутворення, планування, сертифікації лісокористування, стандартизації лісового менеджменту тощо. В Україні він пов’язаний з реформуванням лісового і мисливського господарств для забезпечення сталого екологічно збалансованого розвитку та пріоритетними екологічними і соціальними функціями лісів.

Для працівників лісового, мисливського і сільського господарств, природоохоронних організацій, наукових відомств та установ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами економіки лісокористування.

 Лісоа політика  

Лісова політика: теорія і практика / [Синякевич І.М., Соловій І.П.,
Врублевська О.В. та ін.] ; за ред. І.М. Синякевича. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2008. –  612 с.

 

Розглядаються актуальні питання лісової політики та економіки лісокористування. Розроблені концептуальні основи економіко-математичного аналізу лісової політики, концепція формування інструментів лісової політики, системи критеріїв та індикаторів для оцінки сталого розвитку лісового господарства, методика визначення економічної, екологічної та соціальної ефективності лісогосподарських заходів. Зроблений аналіз міжнародної лісової політики, національної лісової політики європейських країн, США та Канади. Розроблена концепція національної та регіональної лісової політики.

Призначена для працівників лісового, мисливського і сільського господарства, природоохоронних організацій, наукових відомств та установ, аспірантів, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться проблемами екологічної та лісової політики.

 Екологічна політика  

Синякевич І.М. Екологічна політика / І.М. Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.

Розглядаються глобальні екологічні загрози суспільному розвитку в рамках економічної, екологічної, соціальної і духовної сферах. Розроблена стратегія протидії зростаючим глобальним екологічним загрозам, що передбачає трансформацію концепції сталого екологічно збалансованого розвитку в концепцію пріоритету духовного розвитку над виробництвом матеріальних благ. Теоретично обґрунтована основна мета екологічної політики: в екологічній сфері – це забезпечення стійкості екологічних систем і усунення глобальних екологічних загроз, в економічній – екологізація економічної системи (в першу чергу, економічних інструментів), в духовній – зміцнення духовності.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців природоохоронної сфери.

 

 Лісоа політика підр  

Синякевич І. М.Лісова політика: Підручник / І. М. Синякевич, А. М. Дейнека, І. П. Соловій ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Синякевича. — К. : Знання, 2013. — 323 с.

У підручнику викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено ґрунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників лісового сектору економіки.

 

Історія кафедри    

Синякевич І.М., Сенько Є.І. Кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств Українського державного лісотехнічного університету: минуле, сучасне, майбутнє. – Львів: ЗУКЦ, 2004. – 128 с.

В роботі розглядається педагогічна, наукова та патріотично-виховна робота викладачів кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств Українського державного лісотехнічного університету та проблеми щодо її удосконалення. Може бути корисною і цікавою для широкого кола читачів (в першу чергу для працівників лісового господарства, викладачів, аспірантів і студентів Українського державного лісотехнічного університету).
 
 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP