gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Економіка природокористування

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.030504 Економіка підприємства (вибіркова, денна/заочна)
6.030509 Облік і аудит (вибіркова, денна/заочна)
6.030601 Менеджмент (вибіркова, денна/заочна)
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (нормативна, денна/заочна)

більше Економіка природокористування

Інтегрований еколого-економічний облік

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (денна)
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (денна)

Семестр 2
Обсяг (кредити, год.) 3

більше Інтегрований еколого-економічний облік

Планування на лісових підприємствах

Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" /  6.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", денна, заочна форми навчання

Семестр 1

Обсяг (кредити, год.) 2,5 кредити, 90 год.

більше Планування на лісових підприємствах

Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03050401 «Економіка підприємства»; денна, заочна

Семестр 10

Обсяг (кредити, год.)  2,5 кредити, 90 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут екологічної економіки та менеджменту.

Кафедри «Менеджменту організацій і адміністрування», «Економіки підприємства»

більше Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація

GREEN Blue Orange BACK TO TOP