gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Партнерство і міжнародна діяльність кафедри

Кафедра продовж останніх двадцяти років активно співпрацює в сфері освіти і науки як із зарубіжними партнерами (Німеччиною, Італією, Бельгією, Швецією, США, Росією, Білорусією) та українськими університетами і науковими закладами (Національним університетом водного господарства та природокористування, Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним університетом, Тернопільським національним економічним університетом, Інститутом проблем ринку та еколого-економічних досліджень (м. Одеса), Інститутом регіональних досліджень (м. Львів) та університетами м. Львова). З вітчизняними навчальними та науковими закладами проводилася різнопланова наукова робота (підготовка відгуків на автореферати та наукові праці, обмін опублікованими науковими працями, опонування дисертаційних робіт та опублікування наукових статей тощо).

Доц. Польовський А.М. приймав участь у міжнародному проекті «Консолідація лісової політики в Україні», який здійснюється Державним агентством лісових ресурсів України за фінансової підтримки Продовольчої та Сільськогосподарської Організації ООН (ФАО) у рамках програми міжнародної технічної кооперації з 2013 року. Головною метою проекту є розроблення концептуальної дорожньої карти запровадження лісової політики в Україні.
Від НЛТУ України були подані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинної лісової політики України, розроблені кафедрою менеджменту організацій і адміністрування в рамках колективних наукових досліджень, відображених в монографіях «Лісова політика: теорія і практика» (2008) та «Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз» (2014).
Доц. Польовський А.М. проходив стажування в Технічному Університеті м. Дрезден, Німеччина, з 1 липня до 31 серпня 2014 року в рамках програми Німецької служби академічних обмінів (ДААД) щодо повторних запрошень науковців і дослідників. Метою стажування було проведення індивідуального наукового дослідження з лісової політики та економіки лісового господарства, доповнення та удосконалення навчальних дисциплін, що читаються доц. Польовським А.М. у НЛТУ України, а також освітня робота.
Стажування проходило на кафедрі лісової політики та економіки лісових ресурсів Інституту економіки та планування лісового менеджменту Технічного Університету м. Дрезден, Німеччина. Необхідна фінансова підтримка була надана урядом Німеччини в рамках міжнародної програми Німецької служби академічних обмінів (ДААД).
Під час стажування проведені наукові дослідження з таких основних напрямів:
- теоретичні та практичні підходи до формування лісової політики;
- практичні підходи до аналізу лісової політики;
- досвід країн з перехідною економікою та країн Східної Європи щодо запровадження лісової політики та реформування лісового сектора економіки;
- сучасний стан наукових досліджень з проблематики екологізації ринкової економічної системи, екологічної економіки та екологічної політики.
Під час стажування доц. Польовський А.М. співпрацював із завідувачем кафедри лісової політики та економіки лісових ресурсів проф. Норбертом Вебером у рамках програми технічної кооперації ФАО і проекту «Консолідація лісової політики України». Проф. Вебер був міжнародним експертом з лісової політики в рамках цього проекту. Головною метою проекту було розроблення концептуальної дорожньої карти запровадження лісової політики та розвитку лісового сектора України. Головним результатом співпраці були подані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинної лісової політики України, розроблені кафедрою менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України в рамках колективних наукових досліджень, відображених у таких основних публікаціях: «Лісова політика: теорія і практика» (2008) та «Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз» (2014).
Під час проходження стажування була підготовлена доповідь і проведений науковий семінар (колоквіум) на тему: «Лісова політика та лісовий сектор України: сучасний стан і нагальні проблеми» для студентів і викладачів університету м. Дрездена.
Основні результати стажування будуть використані для викладання навчальних дисциплін «Лісова політика», «Економіка лісокористування», «Екологічна політика», «Організація лісогосподарського виробництва», «Екологічна та лісова політика», а також підсумовані в наукових публікаціях у фахових виданнях.
Доц. Врублевська О.В. приймала участь у підписанні договору про співпрацю з Університетом сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина).
Доц., к.е.н. Ковалишин В.Р. є членом Національної робочої групи з питань розроблення національного стандарту сертифікації лісів в Україні. Зокрема, у 2013 році приймав участь в засіданнях робочої групи 28-29 травня та 17 жовтня 2013 року, де виступав експертом з аналізу чинних стандартів сертифікації лісів за схемою FSC, які використовуються аудиторськими організаціями в Україні. 16 жовтня 2013 року приймав участь в роботі громадських слухань, організованих за сприяння Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України на тему: «Сертифікація лісів: сучасний стан, проблеми і перспективи, де виступав з доповіддю «Практичні аспекти проведення лісової сертифікації в Україні: погляд аудитора».
В рамках науково-технічного співробітництва з іноземними партнерами кафедра підтримує зв’язки з аудиторською організацією СЖС з питань реалізації проектів з лісової сертифікації в Україні та за кордоном. Зокрема, доц. Ковалишин В.Р. в березні 2012 року приймав участь у міжнародному проекті, який відбувся на базі підприємства ОАО «Дальлеспром» (Хабаровський край Російської Федерації) за підтримки Інституту екології та сталого природокористування) за участю представників FSC, аудиторської компанії СЖС та Всесвітнього фонду охорони дикої природи (WWF).
Кафедра співпрацює з університетами США. Зокрема, в 2010-2011 роках доц. Польовський А.М. проходив стажування в Університеті штату Орегон, США.
Кафедра разом з іноземними партнерами здійснювала підготовку монографій і низки наукових статей. Зокрема, разом із Сумським національним аграрним університетом, Московським університетом ім. Ломоносова та іншими університетами підготовлена монографія «Экологические конфликты в современной системе природопользования» (2010).

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP