gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Сьогодні на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування відбулася студентська наукова конференція

Студентська науково-технічна конференція кафедри менеджменту організацій і адміністрування відбулася 28 жовтня 2020 року дистанційно за допомогою засобів Google Meet. На конференції було  представлено доповіді студентів 2-го, 5-го і 6-го курсів, які навчаються на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування, а також студентів інших кафедр. Зокрема необхідно відмітити участь та виступ на конференції двох студентів групи ДТІ-23, які представили свої доповіді та бачення розвитку власних стартапів (наукові керівники к.е.н., доц. Кульчицька Е.А., к.е.н. та ст. викладач Шведюк Ю.В.). Всього в роботі конференції взяли участь 10 студентів та 6 викладачів. 2

На обговорення було представлено теми доповідей пов’язані зі стратегічним плануванням та розвитком лісового господарства, місцем капіталу в системі управління підприємством, удосконаленням фінансового та податкового менеджменту лісових підприємств, стратегією розвитку комунальних лісових підприємств, значенням лісових доріг для ефективного природокористування, валідації ідей студентських стартапів тощо. Всі доповіді супроводжувалися презентаціями виконаними за допомогою пакету програм MS Office. 

Студентська конференція 6 2020
За результатами конференції ухвалено присудити призові місця таким студентам:

1-ше місце – ст. гр. МО-51 Скочиляс Марта (науковий керівник доц. Ковалишин В.Р.);

2-ге місце – ст. гр. МО-51 Семенова Діана (науковий керівник доц. Дудюк В.С.);

3-тє місце – ст. гр. МО-51 Горбань Роман (науковий керівник доц. Дідик Я.М.).

Також за активну участь та підготовку студентів до конференції вирішено винести подяку таким викладачам – науковим керівникам кращих студентських доповідей: доц. Дідик Я.М., доц. Дудюку В.С., доц. Ковалишину В.Р., ст. викл. Шведюк Ю.В.
4
GREEN Blue Orange BACK TO TOP