gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування
Спеціальність 7. 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
Денна, заочна

Семестр 9

Обсяг (кредити, год.) 2,5 кредити,  90 год.

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і задачі курсу. Організація як об’єкт управління
Тема 2. Еволюція організації
Тема 3. Структура управління організацією
Тема 4. Особливості менеджменту організацій у лісовому комплексі
Тема 5. Правове регулювання діяльності організації
Тема 6. Організаційний механізм менеджменту організацій
Тема 7. Кризи в менеджменті організацій
Тема 8. Ефективність управління організацією
Тема 9. Організаційний інжиніринг
Тема 10. Організаційний дизайн
Тема 11. Управління маркетинговою діяльністю
Тема 12. Виробничий менеджмент
Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Тема 14. Організація керівництва
Тема 15. Конкурентна політика організації
Тема 16. Ризикозахищеність організації
Тема 17. Управлінське консультування

2. Рекомендована література

1. Малик Л.О. Менеджмент організацій в лісовій сфері. Навчальний посібник.- К.: «Кондор».- 2010.- 439 с.
2. Господарський кодекс України, Кодекс України, Верховна Рада України, від 16.01.2003 N 436-IV, зі змінами і доп., в редакції від 01.12.2006 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - N 18, N 19-20, 21-22.
3. Кодекс законів про працю, Кодекс України, Верховна Рада УРСР від 10.12.71 N 322-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1971. - Додаток до N 50.
4. Податковий кодекс України.
5. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2007.
6. Менеджмент організацій: навч. посібник / за ред. Федуловой Л. – К.: Либідь, 2003.
7. Немцов В.Д. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. — К.: Ексоб, 2002.
8. Управление организацией: Учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саламатина.- 2-е изд..- М.: ИНФРА-М, 2001.- 669 с.
9. Синякевич І.М. та інші. Менеджмент у виробничі сфері: Навчальний посібник.- Львів: ІЗМН, 1998.- 284 с.
10. Вершигора Е.Е.Менеджмент: Учебн. пособ.- М.: ИНФРА-М, 1999.-256 с.
11. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: учеб. Пособие для менеджера.- К.: Изд-во европ. ун-та, 2001.- 350 с.
12. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 333 с.

Мова викладання  українська

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 35 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP