gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Напрям підготовки 6.0900103 Лісове і садово-паркове господарство /  7.09010303 "Садово-паркове господарство", денна, заочна форми навчання

Дисципліна професійної підготовки

Семестр 1

Обсяг (кредити, год.) 4 кредити, 144 год.

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, зміст та завдання дисципліни 

Тема 2. Методологічні основи планування 

Тема 3. Річний план підприємства 

Тема 4. Нормативно-інформаційне забезпечення планування 

Тема 5. Планування виробничої програми садово-паркового господарства 

Тема 6. План матеріально-технічного забезпечення 

Тема 7. План праці та зарплати 

Тема 8. Планування собівартості продукції 

Тема 9. План технічного розвитку та підвищення ефективності виробництва 

Тема 10. Основи оперативного планування 

2. Основні джерела для вивчення дисципліни

Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства. Навч. посібник. - К. "Знання", 2012. - 487 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник, 3-тє видання. - К. "Каравела", 2008. - 352 с.

Сенько Є.І., Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з організації і планування об'єкта садово-паркового господарства для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.130402 "Садово-паркове господарство". - Львів - РВВ НЛТУ України, 2011. - 52 с.

Мова викладання  українська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP