gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

7.09010401 “Технології лісосічних і лісоскладських робіт” (денна, заочна)

Семестр 10

Обсяг (кредити, год.)  3 кредити, 72 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Інститут механізації, автоматизації і компютерно-інтегрованих технологій

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

вміти:

  • визначати режим роботи лісового підприємства, проводити аналіз та обґрунтовувати функції покладені на керівництво та виробничий відділ лісового підприємства;
  • аналізувати особливості управління лісосічними роботами, використання лісовозного транспорту та нижньоскладських робіт;
  • складати калькуляцію собівартості продукції лісозаготівельного виробництва та встановлювати ціну на продукцію лісових підприємств;
  • організовувати збутову діяльність лісових підприємств, визначати стратегію збуту продукції лісозаготівель та обирати маркетингові інструменти, які сприяють збуту продукції;
  • розробляти план заходів щодо мінімізації негативного екологічного впливу процесу лісозаготівель, підвищення економічної ефективності та досягнення інтегрального еколого-економічного ефекту виробничо-господарської діяльності лісового підприємства.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Суть та завдання «Планування та організації лісозаготівельного виробництва» як управлінської дисципліни.

Тема 2. Поняття та види виробництв, їх класифікація.

Тема 3. Виробництва лісового комплексу.
Тема 4. Організація праці менеджера в лісозаготівельному виробництві.
Тема 5. Організаційні структури управління лісозаготівельним виробництвом.
Тема 6. Оцінка управлінських рішень в лісових проектах.
Тема 7. Визначення економічної ефективності інвестицій у лісові проекти.
Тема 8. Екологізація лісозаготівельного виробництва.
Тема 9. Екологічна сертифікація лісових підприємств.

3. Рекомендована література

1. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: Монографія / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, А.А. Головко, О.В. Врублевська та ін. / / за наук. ред. док. екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Л: Камула, 2014. – 592 с.
2. Малик Л.О. Менеджмент організацій в лісовій сфері / Л.О. Малик. – Київ: Кондор, 2010. – 469 с.
3. Сенько Є.І. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі лісового комплексу) / Є.І. Сенько, І.М. Синякевич, П.К. Динька, А.М. Дейнека. – Методичні рекомендації. - Львів, 2003. - 45 с.
4. Синякевич І.М. Менеджмент у виробничій сфері: Навчальний підручник / І.М. Синякевич, Є.І. Сенько, М.М. Огородник, Р.Я. Кіндрат та ін. – Львів: ІЗМН. – 284 с.

Мова викладання  українська

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP