gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

 Викладає такі дисципліни: фінансовий менеджмент, адміністративний менеджмент, організація управління і планування. Науковий ступінь кандидата економічних наук здобув за спеціальністю 08.08.01 - економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища у 2002 році.  Тема кандидатської дисертації: "Економічні інструменти стимулювання раціонального використання недеревних ресурсів лісу (на прикладі березового соку)". Працює заступником директора Навчально-наукового інституту Екологічної економіки і менеджменту та вченим секретарем спеціалізованої вченої риди із захисту кандидатських і докторських дисертацій НЛТУ України зі спеціальності 08.00.06 - економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Однією з найбільш вагомих наукових публікацій Володимира Стапановича є монографія "Організаційні та еколого-економічні засади використання відтворювальних енергоресурсів", що видана у співавторстві з Прокіпом А.В. та Колісником Р.Б. у 2015 році.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP