gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

 Народилася 1 січня 1950 року в м. Львові у сім’ї студентів, українка. В період з 1950 р. до 1960 р. проживала разом з батьками в м. Ужгороді Закар­патської області, куди батьки були направлені за розподілом після закінчення Львівського лісотехнічного інституту.

В 1957-1967 роках вчилася в школі (спочатку в м. Ужгороді, пізніше в м. Львові). Закінчила Львівську середню школу № 16 з медаллю.

В 1967 році поступила на інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту, який закінчила у 1972 році, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Економіка і організація деревообробної промис­ловості” з присвоєнням кваліфікації інженера-економіста.

З липня 1972 року працювала на Львівській фабриці гнутих меблів на по­саді інженера відділу наукової організації праці. У жовтні 1972 року була зара­хована в аспірантуру Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР.

Після закінчення аспірантури у 1975 році була зарахована на посаду молодшо­го наукового співробітника сектора госпрозрахункових методів підвищення ефек­тивності виробництва. Займалась держбюджетною госпрозрахунковою науковою тематикою з питань виміру і прогнозування рівня науково-технічного і соціального прогресу підприємств, регіонального управління трудовими ресурсами, технічного переозброєння галузей і виробництв. Опублікувала 29 наукових праць.

В 1989 році за конкурсом пройшла на посаду асистента кафедри економіки лісу і організації праці в лісових комплексах Львівського лісотехнічного ін­ституту. В 1993 році за конкурсом обрана на посаду старшого викладача кафе­дри економіки лісу. Читає такі дисципліни: Менеджмент на лісових підпри­ємствах; Економіка підприємств; Економіка природокористування; Організація, планування і управління підприємством; Менеджмент організа­цій; Операційний менеджмент; Теорія ефективності виробництва і НТП. В 1977 році була обрана народним засідателем районного суду.

За сумлінну працю нагороджувалась почесними грамотами і цінними по­дарунками Львівського відділення Інститут економіки АН УРСР і Українсько­го державного лісотехнічного університету.

Захоплюється музикою, літературою (особливо філософською), любить жартувати і вирощувати квіти. Девіз життя: “Якщо не я, то хто?”.

Любить свою професію і прагне зробити студентів висококваліфікованими менеджерами.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP