gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Мурайо  

Викладає дисципліни:

Освіта

У 1995 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м. Львів) за спеціальністю "Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу".

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01- економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Вчене звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: "Нормативи плати за спеціальне використання лісових мисливських угідь та фауни як інструмент реалізації екологічної політики".

Рік захисту – 2001.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

073 "Менеджмент"/"Менеджмент організацій і адміністрування"

205 "Лісове господарство" / "Лісове господарство", "Мисливське господарство"

Список науково-методичних праць:

1. Муравйов Ю.В. Нормативи плати за спеціальне використання мисливських угідь і ресурсів лісової мисливської фауни: стаття / Ю.В. Муравйов. – Наук. вісник :       Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. Зб. наук.–техн. праць.  – Львів: Укр.ДЛТУ. - Вип. 9.7. - 1999. - С.304-308.
2. Муравйов Ю.В. Вартість права на полювання: нові погляди та підходи : стаття / Ю.В. Муравйов. – Науковий вісник: Зб. наук.-тех. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.05 – С. 149-153.
3. Муравйов Ю.В. Аналіз ведення мисливського господарства та шляхи підвищення його ефективності : стаття / Ю.В. Муравйов, П.Б. Хоєцький. – Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, РВВ НЛТУ України, 2011. - Вип. 21.01. - С. 23-29.
4. Муравйов Ю.В. Стратегічний менеджмент : конспект лекцій / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 166 с.
5. Муравйов Ю.В. Стратегічний менеджмент : конспект лекцій / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 76 с.
6. Муравйов Ю.В. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 228 с.
7. Муравйов Ю.В. Управління інноваціями : конспект лекцій / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 81с.
8. Муравйов Ю.В. Економіка галузі : конспект лекцій / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, - 2009. – 108 с.
9. Муравйов Ю.В. Управління інноваціями : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / Ю.В. Муравйов. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 49 с.

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP