gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Доцент кафедри  

Викладає дисципліни:

Освіта

Львівський лісотехнічний інститут. Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства. Інженер-економіст. 1992.

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».

Тема дисертації «Еколого-економічна оцінка ефективності інвестицій в лісогосподарське виробництво (на прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового господарства)»

Рік захисту – 2007.

Посада - доцент кафедри.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями:

205 «Лісове господарство» / «Лісове господарство»

206 «Садово-паркове господарство" / «Садово-паркове господарство»

073 «Менеджмент» / «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент туризму»

Список науково-методичних праць:

1. Лісова політика: теорія і практика : монографія / [Синякевич. І.М., Соловій І.П., Дейнека А.М. та ін.]; за наук. ред. проф. Синякевича І.М. – Львів: ЛА "Піраміда", 2008. – С. 292-328.
2. Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни "Планування галузеве" для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит" / О.В. Дячишин. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 52 с.
3. Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування галузеве" (для студентів заочного факультету напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит") / О.В. Дячишин. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2008. – 28 c.
4. Дячишин О.В. Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів заочного факультету напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит") / О.В. Дячишин, Я.М. Дідик. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 74 с.
5. Дячишин О.В. Планування на лісових підприємствах конспект лекцій для студентів заочного факультету напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит"  / О.В. Дячишин. – Львів: РВВ НЛТУ Укоаїни, 2010. – 48 с.
6. Дячишин О.В. Сучасний стан планування на лісових підприємствах / О.В. Дячишин. – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.2. -С. 58-63.
7. Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з організації і планування об'єкта садово-паркового господарства для студентів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальності 7.130402 "Садово-паркове господарство"  / О.В. Дячишин. – Львів. - РВВ НЛТУ України, 2011.  - 52 с.
8. Дячишин О.В. Дослідження процесу ціноутворення на продукцію лісового господарства : стаття / О.В. Дячишин. – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. - збірник науково-технічних праць. – Львів. - РВВ НЛТУ України. -  2011. - Вип. 21.14. – С.199-205.
9. Дячишин О.В. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / О.В. Дячишин, В.З. Халявка. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – 22 с.
10. Дячишин О.В. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Планування лісогосподарського виробництва" для студентів спеціальності 7.09010301 "Лісове господарство" / О.В. Дячишин. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 39 с.
11. Дячишин О.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування лісогосподарського виробництва" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.09010301 "Лісове господарство" / О.В. Дячишин. – Львів. - РВВ НЛТУ України. - 2014. - 28 с.
12. Дячишин О.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування садово-паркового господарства" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.09010303 "Садово-паркове господарство" / О.В. Дячишин. – Львів. - РВВ НЛТУ України, 2014. - 32 с.
13. Дячишин О.В. Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломних робіт студентів за спеціальністю 7.09010303 "Садово-паркове господарство" / О.В. Дячишин, Є.І. Сенько. – Львів. - РВВ НЛТУ України. - 34 с.

Електронна пошта 2392720@gmail.com

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP