gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Доцент кафедри

Викладає дисципліни:

Освіта

У 1979 році закінчила економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю "Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства".

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01- економіка природних ресурсів і природокористування.

Вчене звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: "Економічні методи стимулювання комплексного використання рекреаційних ресурсів лісу (на прикладі Карпатського району)".

Рік захисту – 1995.

Посада - доцент кафедри.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямами підготовки:

 6.060102 Архітектура, Спеціальність 7.06010202 "Містобудування", Спеціалізація "Ландшафтна архітектура"

6.030509 Облік і аудит, Спеціальність 7.03050901 Облік і аудит.

Автор 46 наукових і 15 методичних праць, серед яких "Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (2009) у співавторстві та розділу 12 «Концепція екологізації рекреаційного лісокористування» у колективній монографії Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз /за наук. ред.. д.е.н., проф.Синякевича І.М. – Л.: Камула, 2014. – 592с.

Учасник проекту ENARECO. У рамках проекту стажувалась в Університеті м. Фрайбург (Німеччина).

Основні напрями наукових досліджень:

економіка використання природних ресурсів для відпочинку і туризму.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP