gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Андрій Андрійович Головко

Andriy Golovko (CV)

Golovko A A  

Завідувач кафедри

Викладає дисципліни:

Корпоративна соціальна відповідальність (англ.)
Соціальна відповідальність
Корпоративне управліннята соціальна і відповідальність бізнесу
 
Освіта

У 2003 році закінчив Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра менеджменту лісового господарства.

Науковий ступінь та вчене звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища".
Тема кандидатської дисертації: «Принципи і методи формування ефективної системи управління лісами та лісовим господарством України»
Рік захисту – 2011.
Вчене звання - доцент за кафедрою менеджменту організацій і адміністрування.

Список останніх науково-методичних праць

1. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз. - Монографія за наук. ред. проф. І.М. Синякевича. - Львів: Камула, 2014. – 592 с. (Головком А.А. підготовлено розділ 5. Концепція удосконалення управління лісами та лісовим господарством на еколого-економічних засадах)

2. Лісова політика: теорія і практика. - Монографія за наук. ред. док. екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Львів: Піраміда, 2008. – 612 с. (Головком А.А. підготовлено розділ 9. Концепція інституційних трансформацій в сфері управління лісами і лісовим господарством)

3. Павліщук О.П. Практикум для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Менеджмент у садово-парковому господарстві» студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» (частина 1) / О.П. Павліщук, А.А. Головко , Г.С. Домашовець К.:Національний університет біоресурсів і природокористування України . – 2017 – 151 с.

4. Павліщук О.П. Навчально-методичний поібник для вивчення дисципліни "Менеджмент і маркетинг у садово-парковому господарстві студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» заочної форми навчання на основі повної вищої освіти / О.П. Павліщук, А.А. Головко , Г.С. Домашовець - К.:Національний університет біоресурсів і природокористування України . – 2017 – 236 с.

5. Головко А.А. Роль принципів, критеріїв та індикаторів сталого розвитку у формуванні системи управління лісами та лісовим господарством України / А.А. Головко, І.М. Лицур // Науковий вісник НЛТУ України, 2011. - Вип. 21.17. - С. 91-96.

6. Головко А.А. Цінова політика у лісовому господарстві у контексті використання лісоресурсного потенціалу України / А.А. Головко, І.М. Лицур.// Науковий вісник НЛТУ України, 2012. - Вип. 22.1. - С. 56-63.

7. Головко А.А., Дудюк В.С., Павліщук О.ПМетодичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Корпоративне управління» / А.А. Головко, В.С. Дудюк, О.П. Павліщук. - Львів: НЛТУ України. – 2012. – 41 с.

8. Головко А.А. Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні / А.А. Головко //  Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – 2012. - Вип. 22.12. - С.208-213.

 

 

Електронна адреса Голоко 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP