gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 23788 05

Андрій Андрійович Головко

Andriy Golovko (CV)

DSC 40045x53

Доцент кафедри

Викладає дисципліни:

Освіта

У 2003 році закінчив Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра менеджменту лісового господарства.

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища".

Тема кандидатської дисертації: «Принципи і методи формування ефективної системи управління лісами та лісовим господарством України»

Рік захисту – 2011.

Посада - доцент кафедри.

Список науково-методичних праць

1. Дудюк В.С., Головко А.АКонспект лекцій з дисципліни корпоративне управління (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 та 8.050206). - Львів:НЛТУ України. – 2004 – 153 с.

2. Головко А.А., Лицур І.МРоль принципів, критеріїв та індикаторів сталого розвитку у формуванні системи управління лісами та лісовим господарством України. - Науковий вісник НЛТУ України, 2011. - Вип. 21.17. - С. 91-96.

3. Синякевич. І.М., Соловій І.П., Дейнека А.М., Польовський А.М., Павліщук О.П., Білінський І.Н., Дячишин О.В., Головко А.А., Дудюк В.С., Холявка В.З., Сенько Є.І. Лісова політика: теорія і практика. - Монографія за наук. ред. док. екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Львів: Піраміда, 2008. – 612 с.

4. Головко А.А., Лицур І.МЦінова політика у лісовому господарстві у контексті використання лісоресурсного потенціалу України. - Науковий вісник НЛТУ України, 2012. - Вип. 22.1. - С. 56-63.

5. Головко А.А., Дудюк В.С., Павліщук О.ПМетодичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Корпоративне управління». - Львів: НЛТУ України. – 2012. – 41 с.

6. Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А., Ковалишин В.В., Мороз В.П., Бабкевич У.П., Гуль І.Г., Динька П.К., Динька О.П., Дідик Я.М., Польовський А.М. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз. - Монографія за наук. ред. проф. І.М. Синякевича. - Львів: Камула, 2014. – 592 с.

7. Головко А.А. Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні. - Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – 2012. - Вип. 22.12. - С. 208-213.

 

Електронна адреса Голоко 

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Синякевич Ігор Макарович - завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Головко Андрій Андрійович - доцент, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Associate Professor, Ph.D

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - асистент, кандидат економічних наук

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP